Geodetická kancelária GEP s r.o.

Geodetická kancelária GEP bola založená v roku 1996 ako spoločnosť s ručeným ob-
medzením. Firma GEP s r.o. sa zaoberá sa geodetickými prácami rôzneho druhu a zamerania. Naša firma svoje služby poskytuje fyzickým, ale aj právnickým osobám
a to prevažne v regióne západného Slovenska.

Naše odborné služby poskytujeme hlavne v týchto krajoch:


V prípade ak potrebujete geodetické služby, môžeme pre vás vypracovať ponuku podľa vašich požiadaviek a potrieb. Ponúkame vám naše bohaté skúsenosti z oblas-
ti geodetických prác a katastra nehnuteľností, až po rôzne špeciálne geodetické práce v oblasti stavebíctva.


Slovo geodézia je gréckeho pôvodu a v pôvodnom význame vyjadrovalo delenie zeme, pôdy, čo bolo jednou z hlavných činností starovekých meračov.

Celý vedný odbor sa nazýva geodézia a kartografia a patrí medzi matematicko-fyzikálne a technické vedy.Základnou úlohou geodézie je určiť vzá-
jomnú polohu bodov na zemskom povr-
chu vo vodorovnom a zvislom smere a zobraziť tieto body na mape.